CamCam Pro – fotografiranje na iPhone s naprednim funkcijama [Besplatno]

CamCam Pro - fotografiranje na iPhone s naprednim funkcijama [Besplatno] Uključite mrežu da pravilno postavite kompoziciju. Uključite strelice koje pokazuju smjer gravitacije i horizont kako ga ne bi preplavile prilikom fotografiranja iz neobičnih uglova. Postoje način odgode okidača od pet sekundi i način snimanja u nizu – tri kadra u nizu. U načinu rada protiv tresenja, CamCam čeka dok drmanje fotoaparata ne bude najniže prije snimanja slike. I još više … Svojim fotografijama možete dodati glasovne bilješke. U režimu lica program sam pronalazi lice i automatski ga fotografira. Ako uključite funkciju Big Button, cijeli zaslon pametnog telefona pretvara se u dugme zatvarača: ovo je prikladno ako, primjerice, fotografirate u žurbi, ne trebate prstom ciljati na malo dugme. CamCam Pro - fotografiranje na iPhone s naprednim funkcijama [Besplatno] CamCam Pro - fotografiranje na iPhone s naprednim funkcijama [Besplatno] Sve snimljene slike CamCam sprema u vlastiti folder. Mogu se izvesti u zajednički foto album iPhone. Aplikacija je kompatibilna sa iPhone 3GS, 4, 4S, iPod touch 4. generacije, iPad, 2, firmware mora biti viši od verzije 4.3. Instalirajte iz AppStore

Rate article
Mobilni telefoni - vijesti, pregledi i hakovanja.
Add a comment